spaniel bretón

Aquest és un gos vigorós, de mirada alerta i dexpressió intel·ligent. Presenta l'aspecte d'un gos petit de membres curts, ple d'energia, que ha conservat a través de la seva evolució, i s'adapta a qualsevol ambient, és sociable, d'expressió intel·ligent i alerta, de caràcter equilibrat. Gos de mostra polifacètic, per a tot tipus de caça i en tot terreny.