gran danes

Nacionalitat : Alemanya
El Gran Danès reuneix en la seva aparença general aristocràtica una estructura corporal forta en el seu conjunt, desprén una sensació de força i elegància . Amigable, afectuós i    devot del seu amo . Davant els estranys pot ser reservat. És un gos de companyia i guarda , familiar , segur de si mateix , gens espantadís , fàcil de manejar i educar amb un alt llindar d'estimulació , gens agressiu pero d' aspecte molt dissuasiu . Net per naturalesa . Un bon company i amic .

Per a més informació ompliu el següent formulari: