Borzoi

És de temperament calm; la resposta visual és ben evident. L'actitud envers les persones és de neutra a amistosa, és dòcil, reservat, puntetós, ​​silenciós i extraordinàriament fidel. Gos d'aspecte aristocràtic, alt, prim i fort, de constitució harmoniosa, amb potes de canya més aviat alta i cos força estret. Proporcions lleugerament allargades. Les femelles tenen més longitud que els mascles. La seva pell és fina, elàstica i sense plecs. Els músculs són prims, allargats i molt ben desenvolupats. L'estructura òssia és forta però sense arribar a ser massiva.