bobtail

Nacionalitat : Gran Bretanya

Caràcter: Intel.ligent, obedient, de gran noblessa molt adiestrable. molt treballador de gran docilitat. Astut, sempre alerta, obedient i inteligent. Ni nervios ni agresiu.Temperament mig, i molt dócil.   Es fácil d' educar gracies a la seva predisposició a ser obedient. la seva naturalesa fa  que segui agradable i valios per la familia como gos de guarda i companyía. 

Per a més informació ompliu el següent formulari: