Alaskan malamute

cadells mascles i femelles en blanc i negre

1200.00